Operatori

Ce este un operator? Un raspuns cat se poate de simplu 4 + 6 = 9. Aici 4 si 5 sunt operanzi, iar + este operator.

PHP suporta urmatoprii operatori:

    • Operatori aritmetici
    • Operatori de comparatie
    • Operatori logici
    • Operatori de atribuire

Operatori conditionali (ternari)

Operatori Aritmetici

Presupunem ca A este 10 si B este 20

Operator Descriere Exemplu
+ Adunare A + B = 30
Scadere A – B = -10
* Inmultire A * B = 200
/ Impartire B / A = 2
% Modul B % A = 0
++ Incrementare A++ = 11
Decrementare A– = 9

Operatori de comparatie

Operator Descriere Exemplu
== Verifica o egalitate (A == B) va da FALSE
!= Verifica o inegalitate (A != B) va da TRUE
> Verifica daca valoarea din stanga este mai mare. (A > B) va da FALSE
< Verifica daca valoarea din dreapta este mai mare. (A < B) va da TRUE
>= Verifica daca valoarea din stanga este mai mare sau egala. (A >= B) va da FALSE
<= Verifica daca valoarea din dreapta este mai mare sau egala. (A <= B) va da TRUE

Operatori Logici

Operator Descriere Exemplu
AND Daca ambii operanzi sunt TRUE atunci rezultatul este TRUE (A AND B) va da TRUE
OR Daca unul dintre operanzi este TRUE atunci rezultatul este TRUE (A OR B) va da TRUE
&& Este exact ca AND.  
|| Este exact ca OR.  
! Acest operator se numeste NOT si este folosit pentru a inversa logica celorlalti operatori.Daca o conditie este TRUE atunci NOT o face FALSE !(A AND B) va da FALSE

Operatori de atribuire

Operator Descriere Exemplu
= Operator simplu de atribuire C = A + B inseamna ca C este egal cu rezultatul adunarii dintre A si B
+= Aduna operandul din stanga la cel din dreapta. C += A este echivalent cu C = C + A
-= Scade operandul din stanga din cel din dreapta C -= A este echivalent cu C = C – A
*= -//- C *= A este echivalent cu C = C * A
/= -//- C /= A este echivalent cu C = C / A
%= -//- C %= A este echivalent cu C = C % A

Operatori conditionali

Mai exista un operator numit operator conditional. Acesta evalueaza o expresia daca este TRUE sau FALSE si apoi executa una din doua coduri date in functie de rezultatul evaluarii.Exemplu:

<?php

$a = 10;

$b = ( ($a == 10)? "Da, a este 10":"Nu, a nu este 10");

//este similar cu:
if( $a == 10 ){
$b = "Da, a este 10";
}else{
$b = "Nu, a nu este 10";
}

 

Avem un cod de conduita.
Folosim cookie-uri pentru a oferi functionalitatile critice ale aplicatiei Invata-Programare. Folosim cookie-uri si pentru a analiza traficul, pentru care e nevoie de consimtamantul dvs. explicit.