Mysqli – Conexiunea la baza de date

Pentru a ne conecta la baza de date MySqli (MySql improved) ne pune la dispozitie doua metode, una procedurala si una oprientata pe obiecte.

Procedural

Avem urmatoarea sintaxa:

$link = mysqli_connect("host","user","parola","baza_de_date") or die("Eroare: " . mysqli_error($link));

 Orientat pe obiecte

Avem urmatoarea sintaxa:

$mysqli = new mysqli("host", "user", "parola", "baza_de_date");
if ($mysqli->connect_errno) {
    echo "Nu ma pot conecta: (" . $mysqli->connect_errno . ") " . $mysqli->connect_error;
}

Avem urmatorii parametri:

Parametru Descriere
host Host-ul pe care ruleaza baza de date.In mod default este localhost si portul este 3306
user User-ul care are acces la baza de date.
parola Parola userului care are acces la baza de date.
baza_de_date Baza de date la care dorim sa ne conectam.

Inchiderea conexiunii

Avem o functie ce ne ajuta sa inchidem conexiunea la baza de date. Aceasta functie are nevoie de un parametru resource (conexiunea la baza de date). Returneaza true in cazul in care a inchis conexiunea altfel returneaza false.

mysqli_close($mysqli);

sau in stilul orientat pe obiecte

$mysqli->close();

 

Avem un cod de conduita.
Folosim cookie-uri pentru a oferi functionalitatile critice ale aplicatiei Invata-Programare. Folosim cookie-uri si pentru a analiza traficul, pentru care e nevoie de consimtamantul dvs. explicit.