Operatori SQL

Stefanescu Mihai 2 years ago SQL

Un operator este un cuvant/simbol rezervat folosit intr-o expresie pentru a indeplini anumite operatii

  • Operatori Aritmetici
  • Operatori de comparatie
  • Operatori Logici

Operatori Aritmetici:

Pentru tabelul de mai jos am sa presupun ca avem doua variabile, a si b, ce au valorile 5 si 10

Operator Denumire Exemplu
+ Adunare a + b ne va da 15
Scadere a – b ne va da -5
* Inmultire a * b ne va da 50
/ Impartire b / a ne va da 2
% Modul b % a ne va da 0

Operatori de comparatie:

Din nou, preseupunem ca avem aceleasi variabile, a si b, cu valorile 5 si 10:

Operator Descriere Exemplu
= Verifica daca valorile a doi operanzi sunt egale. (a = b) ne va da false
!= Verifica daca valorile a doi operanzi nu sunt egale. (a != b) ne va da true
<> Verifica daca valorile a doi operanzi nu suntegale. (a <> b) ne va da true
> Verifica daca operandul din stanga este mai mare decat cel din dreapta. (a > b) ne va returna false
< Verifica daca operandul din dreapta este mai mare decat cel din stanga. (a < b)ne va returna true
>= Verifica daca operandul din stanga este mai mare sau egal decat cel din dreapta. (a >= b) ne va returnafalse
<= Verifica daca operandul din dreapta este mai mare sau egal decat cel din stanga. (a <= b)ne va returna true
!< Verifica daca operandul din stanga nu este mai mic decat operandul din dreapta. (a !< b) ne va returnafalse
!> Verifica daca operandul din dreapta nu este mai mic decat operandul din stanga. (a !> b)ne va returna true

Operatori Logici:

 Operator Descriere
 ALL Acest operator este folosit pentru a compara o valoare cu toate valorile dintr-un set.
 AND Acest operator permite existenta mai multor conditii intr-o interogare SQL in interiodul conditiei WHERE.
 ANY Acest operator este folosit la compararea unei valori cu orice valoare potrivita dintr-o lista data conform unei conditii.
 BETWEEN Acest operator este folosit la cautarea unei valori ce se regaseste intr-un anumit interval caruia ii este dat un minim si un maxim.
 EXISTS Acest operator este folosit pentru a cauta un rand din tabel ce indeplineste anumite conditii.
 IN Acest operator este folosit la compararea unei valori cu o lista de valori specificate.
 LIKE Acest operator este folosit la compararea unei anumite valori cu valori similare din baza de date.
 NOT Acest operator schimba sensul oricarui operator atunci cand este pus in fata lui, de exemplu NOT EXISTS, NOT BETWEEN, NOT IN, s.a.m.d.
 OR Acest operator este folosit la combinarea mai multo conditii intr-o interogare SQl in interiorul clauzei WHERE.
 IS NULL Acest operator este folosit la verificarea unei valori daca este NULL (Atentie: NULL ≠ 0 si NULL ≠ ‘ ‘).
 UNIQUE Acest operator cauta toate randurile (tuplurile) unice.

Programator de ~8 ani, am lucrat la proiecte din mai multe industrstrii, de la eCommerce la telecomunicatii la automatizari. In acest timp am folosi diferite tehnologii, de la PHP, MySQL, PostgreSql, RabbitMq, Redis, Memcached si altele.


Get in touch
Pentru nelamuriri, dubii, comentarii si chestii de pe suflet ne putem auzi pe Discord, Reddit sau poti deschide o discutie noua pe forum

Club-ul este dedicat membrilor si ofera access la mai multe zone ale website-ului.
Login Register

🔖 Bookmarks
âœĻ Pentru a sustine aceasta comunitate am sa te rog sa te autentifici sau sa te inregistrezi!

🌊ïļ Discord
Back to top
Folosim cookie-uri pentru a oferi functionalitatile critice ale aplicatiei Invata-Programare. Folosim cookie-uri si pentru a analiza traficul, pentru care e nevoie de consimtamantul dvs. explicit.