Variabile si Liste

Variabilele sunt simple sectiune de memorie rezervate stocarii anumitor informatii.

Tipuri de date

Dupa cum probabil stiati deja, in pyhton (ca si in alte limbaje de programare) putem stoca in variabile mai multe tipuri de date.

 • Numere
 • Siruri de caractere
 • Liste
 • Tupluri
 • Dictionary

Numere

Evident, in acest tipd e date putem stoca numere:

variabila1 = 17
variabila2 = 73

Putem sterge referinta catre un numar folosindu-ne de del:

del variabila1
del variabila1, variabila2

Python suporta 4 tipuri diferite de numere:

 • Int (numere intregi)
 • Long (numere intregi mari, acest tip de date suporta si valori octale sau hexazecimale)
 • Float (numere cu vilgura)
 • Complex (numere complexe)

Exemple:

int

long

float

complex

10

51924361L

0.0

3.14j

100

-0x19323L

15.20

45.j

-786

0122L

-21.9

9.322e-36j

080

0xDEFABCECBDAECBFBAEl

32.3+e18

.876j

-0490

535633629843L

-90.

-.6545+0J

-0x260

-052318172735L

-32.54e100

3e+26J

0x69

-4721885298529L

70.2-E12

4.53e-7j

Siruri de caractere

Sirurile de caractere din python sunt asemenatoare cu sirurile de caractere din alte limbaje de programare.

Cand lucram cu siruri de caractere ne sunt puse la dispozitie urmatoarele operatii:

 • Operatorul slice [] si [:]
 • Operatorul concatenate +
 • Operatorul repetition *
sirdecaractere = Salut Invata-Programare'
	
print sirdecaractere      # scrie tot sirul de caractere pe ecran
print sirdecaractere [0]    # scrie primul caracter din sir
print sirdecaractere [2:5]   # scrie pe ecran cracterele dintre pozitiile 3 si 5
print sirdecaractere [2:]   # scrie pe cran toate caracterele incepand cu al 3-lea
print sirdecaractere * 2    # scrie sirul de caractere de 2 ori
print sirdecaractere + "TEST" # concateneaza sirurile de caractere

Liste

Listele din Python sunt similare cu array-urile din C sau PHP (posibil sa le fi invatat cu denumrea de vectori la liceu/facultate). Un lucru ce trebuie retinut in cazul listelor este ca elementele pot fi orice tip de data.

 

lista = [ 'abcd', 123, 3.14, 'mihai', 2.81 ]
listamica = [123, 'invata-programare']

print lista     # afiseaza toata lista pe ecran
print lista[0]    # afiseaza primul element pe ecran
print lista[1:3]   # afiseaza elementele de la 2 pana la 3
print lista[2:]   # afiseaza toate elementele incepand cu al 3-lea
print listamica * 2 # afiseaza lista de 2 ori
print lista + listamica # afiseaza listele concatenate

Tupluri

Tuplurile sunt secvente de cod similare cu listele, sunt o serie de valori separate de virgule, dar spre deosebire de liste acestea sun puse intre paranteze rotunde.

Diferenta dintre liste si tupluri este ca listele pot fi modificate, dar tuplurile nu (daca va este mai usor, va puteti gandi la ele ca la niste liste read-only).

tuplu = ( 'abcd', 786 , 2.23, 'mihai', 70.2 )
tuplumic = (123, 'mihai')

print tuple      # Prints complete list
print tuple[0]    # Prints first element of the list
print tuple[1:3]   # Prints elements starting from 2nd till 3rd 
print tuple[2:]    # Prints elements starting from 3rd element
print tinytuple * 2  # Prints list two times
print tuple + tinytuple # Prints concatenated lists

Dictionary

Un dictionar este foarte apropiat de array-urile asociative din PHP, sau hash-uri din Perl si este format din valori grupate sub forma cheie – valoare.

dictionar = {}
dictionar['unu'] = "Primul dictionar"
dictionar[2]   = "Urmatorul dictionar"

dictionarmic = {'nume': 'mihai','varsta':23, 'site': 'www.cmconline.xyz'}


print dictionar['unu']    # afiseaza valoarea acestui dictionar
print dictionar[2]      # afiseaza valoarea acestui dictionar
print dictionarmic      # afiseaza tot dictionarul
print dictionarmic.keys()  # afiseaza cheile acestui dictionar
print dictionarmic.values() # afiseaza valoarile acestui dictionar
Avem un cod de conduita.
Folosim cookie-uri pentru a oferi functionalitatile critice ale aplicatiei Invata-Programare. Folosim cookie-uri si pentru a analiza traficul, pentru care e nevoie de consimtamantul dvs. explicit.