Culori HTML

Culoari HTML ce au fost introduse incepand cu HTML 3.2:

Nume Cod HEX Cod RGB Culoare
aqua #00ffff 0, 255, 255  
black #000000 0, 0, 0  
blue #0000ff 0, 0, 255  
fuchsia #ff00ff 255, 0, 255  
green #008000 0, 128, 0  
gray #808080 190, 190, 190  
lime #00ff00 0, 255, 0  
maroon #800000 128, 0, 0  
navy #000080 0, 0, 128  
olive #808000 128, 128, 0  
purple #800080 128, 0, 128  
red #ff0000 255, 0, 0  
silver #c0c0c0 192, 192, 192  
teal #008080 0, 128, 128  
white #ffffff 255, 255, 255  
yellow #ffff00 255, 255, 0  

Aceste culori nu fac parte din HTML sau XHTML, dar sunt suportate de majoritate browserelor.

Nume Cod HEX Cod RGB Culoare
aliceblue #f0f8ff 240, 248, 255  
antiquewhite #faebd7 250, 235, 215  
aquamarine #7fffd4 127, 255, 212  
azure #f0ffff 240, 255, 255  
beige #f5f5dc 245, 245, 220  
bisque #ffe4c4 255, 228, 196  
blanchedalmond #ffebcd 255, 235, 205  
blueviolet #8a2be2 138, 43, 226  
brown #a52a2a 165, 42, 42  
burlywood #deb887 222, 184, 135  
cadetblue #5f9ea0 95, 158, 160  
chartreuse #7fff00 127, 255, 0  
chocolate #d2691e 210, 105, 30  
coral #ff7f50 255, 127, 80  
cornflowerblue #6495ed 100, 149, 237  
cornsilk #fff8dc 255, 248, 220  
crimson #dc143c 220, 20, 60  
cyan #00ffff 0, 255, 255  
darkblue #00008b 0, 0, 139  
darkcyan #008b8b 0, 139, 139  
darkgoldenrod #b8860b 184, 134, 11  
darkgray #a9a9a9 169, 169, 169  
darkgreen #006400 0, 100, 0  
darkkhaki #bdb76b 189, 183, 107  
darkmagenta #8b008b 139, 0, 139  
darkolivegreen #556b2f 85, 107, 47  
darkorange #ff8c00 255, 140, 0  
darkorchid #9932cc 153, 50, 204  
darkred #8b0000 139, 0, 0  
darksalmon #e9967a 233, 150, 122  
darkseagreen #8fbc8f 143, 188, 143  
darkslateblue #483d8b 72, 61, 139  
darkslategray #2f4f4f 47, 79, 79  
darkturquoise #00ced1 0, 206, 209  
darkviolet #9400d3 148, 0, 211  
deeppink #ff1493 255, 20, 147  
deepskyblue #00bfff 0, 191, 255  
dimgray #696969 105, 105, 105  
dodgerblue #1e90ff 30, 144, 255  
firebrick #b22222 178, 34, 34  
floralwhite #fffaf0 255, 250, 240  
forestgreen #228b22 34, 139, 34  
gainsboro #dcdcdc 220, 220, 220  
ghostwhite #f8f8ff 248, 248, 255  
gold #ffd700 255, 215, 0  
goldenrod #daa520 218, 165, 32  
gray #808080 128, 128, 128  
greenyellow #adff2f 173, 255, 47  
honeydew #f0fff0 240, 255, 240  
hotpink #ff69b4 255, 105, 180  
indianred #cd5c5c 205, 92, 92  
indigo #4b0082 75, 0, 130  
ivory #fffff0 255, 255, 240  
khaki #f0e68c 240, 230, 140  
lavender #e6e6fa 230, 230, 230  
lavenderblush #fff0f5 255, 240, 245  
lawngreen #7cfc00 124, 252, 0  
lemonchiffon #fffacd 255, 250, 205  
lightblue #add8e6 173, 216, 230  
lightcoral #f08080 240, 128, 128  
lightcyan #e0ffff 224, 255, 255  
lightgoldenrodyellow #fafad2 250, 250, 210  
lightgreen #90ee90 144, 238, 144  
lightgrey #d3d3d3 211, 211, 211  
lightpink #ffb6c1 255, 182, 193  
lightsalmon #ffa07a 255, 160, 122  
lightseagreen #20b2aa 32, 178, 170  
lightskyblue #87cefa 135, 206, 250  
lightslategray #778899 119, 136, 153  
lightsteelblue #b0c4de 176, 196, 222  
lightyellow #ffffe0 255, 255, 224  
limegreen #32cd32 50, 205, 50  
linen #faf0e6 250, 240, 230  
magenta #ff00ff 255, 0, 255  
mediumblue #0000cd 0, 0, 205  
mediumorchid #ba55d3 186, 85, 211  
mediumpurple #9370db 147, 112, 219  
midnightblue #191970 25, 25, 112  
mistyrose #ffe4e1 255, 228, 255  
moccasin #ffe4b5 255, 228, 181  
oldlace #fdf5e6 253, 245, 230  
orange #ffa500 255, 165, 0  
orchid #da70d6 218, 112, 214  
peachpuff #ffdab9 255, 218, 185  
peru #cd853f 205, 133, 63  
pink #ffc0cb 255, 192, 203  
plum #dda0dd 221, 160, 221  
purple #800080 128, 0, 128  
rosybrown #bc8f8f 188, 143, 143  
royalblue #4169e1 65, 105, 225  
salmon #fa8072 250, 128, 114  
sandybrown #f4a460 244, 164, 96  
seagreen #2e8b57 46, 139, 87  
sienna #a0522d 160, 82, 45  
skyblue #87ceeb 135, 206, 235  
slateblue #6a5acd 106, 90, 205  
steelblue #4682b4 70, 130, 180  
tan #d2b48c 210, 180, 140  
thistle #d8bfd8 216, 191, 216  
tomato #ff6347 255, 99, 71  
violet #ee82ee 238, 130, 238  
wheat #f5deb3 245, 222, 179  
whitesmoke #f5f5f5 245, 245, 245  
yellow #ffff00 255, 255, 0  
yellowgreen #9acd32 154, 205, 50  
Club-ul este dedicat membrilor si ofera access la mai multe zone ale website-ului.
Login Register

๐Ÿ”– Bookmarks โž•
โœจ Pentru a sustine aceasta comunitate am sa te rog sa te autentifici sau sa te inregistrezi!

๐ŸŒช๏ธ Discord โž•
Back to top
Folosim cookie-uri pentru a oferi functionalitatile critice ale aplicatiei Invata-Programare. Folosim cookie-uri si pentru a analiza traficul, pentru care e nevoie de consimtamantul dvs. explicit.