Javascript - Operatori

Stefanescu Mihai Stefanescu Mihai Javascript cu 1 an în urmă
Fii primul care comenteaza!

Operatorii sunt simboluri sau cuvinte cheie ce spun engine-ului de Javascript sa faca o anumita actiune. De exemplu, plus (+)  ii spune ca trebuie sa faca adunare. De asemenea, avem si operatori de comparatie, egal (==), mai mare (>), mai mic (<), etc.

Operatii aritmetice

Operatori aritmetici  pentru a face operatii comune:

operator

descriere

exemplu

rezultat

+

adunare

x + y

suma x si y

-

scadere

x -  y

diferenta x si y

*

inmultire

x * y

produs x si y

/

impartire

x / y

rezultatul impartirii x xi xy

%

modul

x % y

modul

 

Mai jos am pus exemple cu toate aceste operatii:

var a = 10; 
var b = 4; 
console.log(a+b); // va afisa: 14 
console.log(a-b); // va afisa: 6 
console.log(a*b); // va afisa: 40 
console.log(a/b); // va afisa: 2.5 
console.log(a%b); // va afisa: 2

Operatorii de asignare

Acesti operatori sunt folositi pentru a asigna valori variabilelor:

operator

descriere

exemplu

echivalent

=

asignare

x = y

x = y

+=

adaugare si asignare

x +=  y

x = x+y

-=

scadere si asignare

x -= y

x = x-y

*=

inmultire si asignare

x *= y

x = x* y

/=

impartire si asignare

x /= y

x = x/y

%=

diviziune si asignare

x%=y

x = x%y

 

Mai jos am pus exemple cu toate aceste operatii:

var x;  // Declaram variabila
 
x = 10;
alert(x); // rezultatul afisat: 10
 
x = 20;
x += 30;
alert(x); // rezultatul afisat: 50
 
x = 50;
x -= 20;
alert(x); // rezultatul afisat: 30
 
x = 5;
x *= 25;
alert(x); // rezultatul afisat: 125
 
x = 50;
x /= 10;
alert(x); // rezultatul afisat: 5
 
x = 100;
x %= 15;
alert(x); // rezultatul afisat: 10

Operatori pentru siruri de caractere

Acesti operatori ce pot fi folositi si pentru siruri de caractere:

Operator

Descriere

Exemplu

Rezultat

+

Concatenare

string1 + string2

Concateneaza primul sir de caractere cu al doilea

+=

Concatenare si asignaree

string1 += string2

Adauga string-ul2 la string-ul 1

Mai jos am pus exemple cu toate aceste operatii:

var string1 = "Salut";
var string2 = " Invata-programare.ro";

alert(string1 + string2); // afiseaza: Salut Invata-Programare.ro

string1 += string2
alert(string1); // afiseaza: Salut Invata-Programare.ro

 

Incrementare si decrementare

Acesti operatori sunt folositi pentru a incrementa sau decrementa o avriabila

 

Operator

Nume

Efect

++x

pre-incrementare

incrementeaza variabila x cu 1 si returneaza x

x++

post-incrementare

returneaza x apoi il incrementeaza

--x

pre-decrementare

decrementeaza variabila x cu 1 si returneaza x

x--

post-decrementare

returneaza x apoi il decrementeaza

 

Mai jos am pus exemple cu toate aceste operatii:

var x; // declaram variabila
 
x = 10;
alert(++x); // Rezultat Afisat: 11 
alert(x);  // Rezultat Afisat: 11
 
x = 10;
alert(x++); // Rezultat Afisat: 10
alert(x);  // Rezultat Afisat: 11
 
x = 10;
alert(--x); // Rezultat Afisat: 9
alert(x);  // Rezultat Afisat: 9
 
x = 10;
alert(x--); // Rezultat Afisat: 10
alert(x);  // Rezultat Afisat: 9

Operatori logici

Acesti operatori sunt folositi la compinarea declaratiilor logice

 

Operator

Nume

Exemplu

Rezultat

&&

si

x && y

true daca x si y sunt true

||

sau

x || y

true daca fie x fie y e true

!

negare

!x

true daca x e false

 

var anul = 2021

// anii bisecti sunt divizibili la 400 sau la 4, dar nu la 100
if ((anul % 400 == 0) || ((anul % 100 != 0) && (anul % 4 == 0))){
  alert(anul + " este un an bisect");
} else {
  alert(anul + " nu este un an bisect");
}

Operatori de comparare

Acesti operatori sunt folositi pentru a compara doua variabile

Operator

Nume

Exemplu

Rezultat

==

egal

x == y

true daca x este egal cu y

===

identic

x === y

true daca x si y sunt egale si au acelasi tip

!=

nu e egal

x != y

true daca x e diferit de y

!==

nu e identic

x !== y

true daca x e diferit atat ca valoare cat si ca tip

<

mai mic

x < y

true daca x mai mic decat y

>

mai mare

x > y

true daca x mai mare ca y

>=

mai mare sau egal

x >= y

true daca x mai mare sau egal cu y

<=

mai mic sau egal

X <= y

true daca x e mai mic sau egal cu y

Mai jos cateva exemple:

var x = 25;
var y = 35;
var z = "25";

alert(x == z); // Rezultatul afisat: true
alert(x === z); // Rezultatul afisat: false
alert(x != y); // Rezultatul afisat: true
alert(x !== z); // Rezultatul afisat: true
alert(x < y);  // Rezultatul afisat: true
alert(x > y);  // Rezultatul afisat: false
alert(x <= y); // Rezultatul afisat: true
alert(x >= y); // Rezultatul afisat: false

 

Avem un cod de conduita.
Folosim cookie-uri pentru a oferi functionalitatile critice ale aplicatiei Invata-Programare. Folosim cookie-uri si pentru a analiza traficul, pentru care e nevoie de consimtamantul dvs. explicit.